Bolagsstyrning

Atella Fastigheter är ett svenskt publikt aktiebolag och regleras av svensk lagstiftning, främst genom den svenska aktiebolagslagen. bolaget avser även att tillämpa de regler och rekommendationer som kommer att följa av avsedd listning av obligationer på Nasdaq First North Bond Market eller annan handelsplats. Därutöver regleras styrningen av verksamheten av bolagsordningen.

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning behöver endast tillämpas av bolag vars aktier eller depåbevis är föremål för handel på reglerad marknad. Koden är således inte obligatorisk för Emittenten, och Emittentens styrelse avser för närvarande inte att tillämpa Koden.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.