Ägare

Atella Fastigheter AB (publ) ägs till 100 % av Atella Holding AB som i sin tur ägs av nedanstående personer/bolag:

Ägare Via bolag Antal aktier Ägarandel
Maximilian Hermelin Maximilian Hermelin AB 8 000 17,4%
Jacob Hessle Hessle Holding AB 8 000 17,4%
Niklas Myrén Myrén Holding AB 8 000 17,4%
Johan Sjöstedt JSI I STHLM AB 8 000 17,4%
Thomas Wahlström Nitrium AB 8 000 17,4%
Markus Thambert Alphaville Invest AB 4 000 8,7%
Lucas Lihnell - 2 000 4,3%
    46 000 100%

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.