Tidigare bolagsstämmor

Årsstämma 30 maj 2018

Årsstämman ägde rum onsdagen den 30 maj 2018 kl. 9.00 i Bolagets lokaler, Sveavägen 21, Stockholm. Inpassering till stämman påbörjas kl. 8.30.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.