Ledning

Lucas Lihnell VD

Född 1988
VD sedan 2018.

Bakgrund och utbildning:

Lucas har studerat finansiell ekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet och har en examen i fastighetsutveckling från Kungliga Tekniska Högskolan.

Avslutade uppdrag de senaste fem åren:

Affärsutvecklare på SSM och affärschef på Norlandia.

Äger 2 000 aktier i Atella Holding AB.

Ej oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Emelie Gentele Ekonomichef

Född 1983

Ekonomichef sedan 2017.

Bakgrund och utbildning:

Civ.Ek. Handelshögskolan i Stockholm (M.Sc. Business and Economics)

Avslutade uppdrag de senaste fem åren:

Financial Controller på NREP, auktoriserad revisor på KPMG.

Äger inga aktier i Atella Holding AB.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.