Styrelse och revisor

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst åtta suppleanter. Styrelsens ledamöter väljs av årsstämma för en period om ett år. Någon begränsning om hur länge en ledamot får sitta i styrelsen finns inte. Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

Niklas Myrén Styrelseordförande

Född 1977
Styrelseordförande sedan 2017 och styrelseledamot sedan 2015.

Bakgrund och utbildning:
PhD. KTH. Arbetat med fastighetsutveckling sedan 2006.

Pågående uppdrag:
VD & Styrelseledamot i Myrén Holding AB. Styrelseordförande i XLoutdoor International AB. 

Avslutade uppdrag de senaste fem åren:
Styrelseledamot i Eric Properties AB, Herou Holding AB, Medioker Fastighetsutveckling AB, Brf Cedern och Brf Utsikten i Glömsta. Vice VD & styrelseledamot i Prospektus AB. Styrelseordförande i Brf Solängen.

Äger 8 000 aktier i Atella Holding AB.

Oberoende i förhållande till bolaget men ej oberoende i förhållande till större aktieägare.

Jacob Hessle Styrelseledamot

Född 1977
Styrelseledamot sedan 2015.

Bakgrund och utbildning:
BBA, Macquarie University, Sydney samt examen inom fastighetsutveckling från KTH.

Pågående uppdrag: 
Styrelseledamot i Hessle Holding AB, Hessle Fastigheter, Brf Fågelsången i Sollentuna, Brf Glasblåsaren, Brf Salamandern och Brf Eldvapnet, Brf Tangenten 23, Brf Söderglimten, MWH Projekt 105 AB, Södersättra Fastighets AB, Atella Projekt 201 AB och Holmendal Invest 1 AB  VD & Styrelseordförande i Rosbacken i Stockholm AB. Styrelsesuppleant i Glada Fotografen Fastigheter AB.
Extern VD i Glada Brunn AB.

Avslutade uppdrag de senaste fem åren:
Styrelseledamot i Stockholm Konferens och Catering AB, Pastan i hageby Aktiebolag, Brf Solängen, Svensk organisationspartners AB, Medioker Fastighetsutveckling AB och Brf Utsikten i Glömsta. Styrelsesuppleant i Herou Holding AB och Termino C 960 AB.

Äger 8 000 aktier i Atella Holding AB.

Oberoende i förhållande till bolaget men ej oberoende i förhållande till större aktieägare.

Thomas Wahlström Styrelseledamot

Född 1979
Styrelseledamot sedan 2015.

Bakgrund och utbildning:
Civ.ing. KTH (M.Sc.EE).

Pågående uppdrag: 
Styrelseledamot i Nitrium AB, The Fit Sweden AB. Styrelsesuppleant i HR-Specialisterna I Stockholm AB.

Avslutade uppdrag de senaste fem åren:
VD i Atella Fastigheter AB 2015-2018. VD & styrelseledamot i Hermelin IT-partner AB, Viking Data AB och Medioker Fastighetsutveckling AB. Styrelseledamot i Brf Utsikten i Glömsta, Brf Solängen och Brf Cedern.

Äger 8 000 aktier i Atella Holding AB.

Oberoende i förhållande till bolaget men ej oberoende i förhållande till större aktieägare.

Johan Sjöstedt Styrelseledamot

Född 1975
Styrelseledamot sedan 2017.

Bakgrund och utbildning:
Berghs School Of Communication.

Pågående uppdrag: 
Styrelseledamot i NL Projects AB, JSI i Sthlm AB, Fastvik Invest AB och KAD Holding 1 AB.

Avslutade uppdrag de senaste fem åren:
Styrelseledamot i Skyflower Communications AB och Visual Art International Holding AB. Styrelseledamot och VD VA Technology AB och Styrelseledamot och Vice VD Visual Art Sweden AB. Styrelseordförande i JSI i Sthlm AB.

Äger 8 000 aktier i Atella Holding AB.

Oberoende i förhållande till bolaget men ej oberoende i förhållande till större aktieägare.

Revisor

Stefan Bengtsson Revisor

Revisor är BDO Sweden AB med Stefan Bengtsson som huvudansvarig revisor.

Stefan är auktoriserad revisor sedan 1996 och medlem i FAR sedan 1996.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.