Pressmeddelanden

2019-06-13
Regulatorisk

Jonathan Bexelius kommer tillträda tjänsten som Chief Financial Officer (CFO) i Atella Fastigheter den 15 augusti med ansvar för ekonomi- och finansfrågor och kommer att ingå i Atella Fastigheters koncernledning. Jonathan ersätter tidigare CFO Emelie Gentele.

2019-05-31
Regulatorisk

Första kvartalet, 1 januari - 31 mars 2019

 • Rörelsens intäkter uppgick under perioden till 2 000 KSEK (6 183 KSEK).
 • Rörelsens kostnader uppgick under perioden till 2 389 KSEK (3 206 KSEK).
 • Rörelseresultat uppgick till -389 KSEK (2 977 KSEK).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 378 KSEK (1 125 KSEK).
 • Periodens resultat uppgick till -2 378 KSEK (1 125 KSEK).
 • Periodens kassaflöde uppgick till 41 KSEK (-11 181 KSEK).
2019-05-30
Regulatorisk

Atella Fastigheter AB (publ) ("Bolaget") har idag hållit årsstämma, varvid bland annat följande beslut enhälligt fattades. För mer detaljerad information hänvisas till kallelsen till årsstämman, samt fullständiga förslag till beslut, vilka tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.atella.se. Vid stämman var samtliga aktier i Bolaget representerade och samtliga beslut var enhälligt fattade.

2019-05-29
Regulatorisk

Markus Thambert har genom bolag förvärvat aktier i ägarbolaget till Atella Fastigheter AB (publ), Atella Holding AB.

2019-04-25
Regulatorisk

Aktieägarna i Atella Fastigheter AB (publ), org.nr 559014-9000, ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 maj 2019 kl. 9.00 i Bolagets lokaler, Sveavägen 21, Stockholm. Inpassering till stämman påbörjas kl. 8.30.

2019-02-28
Regulatorisk

Fjärde kvartalet, 1 oktober - 31 december 2018

 • Rörelsens intäkter uppgick under perioden till 841 KSEK (-1 400 KSEK).
 • Rörelsens kostnader uppgick under perioden till 2 097 KSEK (1 227 KSEK).
 • Rörelseresultat uppgick till -1 256 KSEK (-2 627KSEK).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -40 KSEK (-2 920 KSEK).
 • Periodens resultat uppgick till -40 KSEK (-2 920 KSEK).
 • Periodens kassaflöde uppgick till 460 KSEK (13 253 KSEK).

Helåret, 1 januari - 31 december 2018

 • Rörelsens intäkter uppgick under året till 4 240 KSEK (7 715 KSEK).
 • Rörelsens kostnader uppgick under året till 9 761 KSEK (9 681 KSEK).
 • Rörelseresultatet blev -5 521 KSEK (-1 966KSEK).
 • Resultat efter finansiella poster blev 1 574 KSEK (18 945 KSEK).
 • Årets resultat slutade på 1 574 KSEK (18 944 KSEK).
 • Årets kassaflöde uppgick till -14 209 KSEK (13 230 KSEK).
2018-12-21
Regulatorisk

VD:n i Atella Fastigheter AB (publ) ("Atella", "Bolaget"), Lucas Lihnell, har förvärvat aktier i ägarbolaget Atella Holding AB.

2018-12-21
Regulatorisk

Atella Fastigheter AB (publ) ("Atella" eller "Bolaget") har idag erhållit ett villkorat aktieägartillskott ifrån ägarbolaget Atella Holding AB. Tillskottet uppgår till 11 695 485 kronor.

2018-11-30
Regulatorisk

Tredje kvartalet, 1 juli - 30 september 2018

 • Rörelsens intäkter uppgick under perioden till 190 KSEK (363 KSEK).
 • Rörelsens kostnader uppgick under perioden till 1 679 KSEK (2 675 KSEK).
 • Rörelseresultat uppgick till -1 490 KSEK (-2 312 KSEK).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 485 KSEK (7 294 KSEK).
 • Periodens resultat uppgick till 485 KSEK (7 294 KSEK).
 • Periodens kassaflöde uppgick till -17 627 KSEK (4 178KSEK).

Första nio månaderna, 1 januari - 30 september 2018

 • Rörelsens intäkter uppgick under perioden till 3 400 KSEK (9 115 KSEK).
 • Rörelsens kostnader uppgick under perioden till 7 663 KSEK (8 454 KSEK).
 • Rörelseresultatet blev -4 264 KSEK (661 KSEK).
 • Resultat efter finansiella poster blev 1 616 KSEK (21 864 KSEK).
 • Periodens resultat uppgick till 1 616 KSEK (21 864 KSEK).
 • Periodens kassaflöde uppgick till -14 669 KSEK (-23 KSEK).
1
2
3

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.